Rozwód – gdzie się zgłosić?

W Warszawie i całej Polsce rośnie liczba spraw o rozwód. Mimo że wśród pozostałych państw europejskich możemy pochwalić się najniższym współczynnikiem spraw o rozwód, analiza Głównego Urzędu Statystycznego jednoznacznie wynika, że ich liczba już od 40 lat stale wykazuje tendencje wzrostową. Dla dobra i z wzajemnego szacunku dla obu stron, najlepiej, by cała procedura przebiegła sprawnie, bez komplikacji i z klasą. Dopilnuje tego nasz adwokat. Warszawa ma przyporządkowany do złożenia pozwów Sąd Okręgowy, gdzie należy złożyć stosowne dokumenty. By mogli się Państwo właściwie przygotować do procesu, podpowiadamy, jakie należy dopełnić formalności.
Szczegóły ustalą Państwo wspólnie z naszym specjalistą od prawa rodzinnego.

Do jakiego sądu zwrócić się ze sprawą o rozwód?

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, przy czym przynajmniej jeden z małżonków musi nadal zamieszkiwać w jego okręgu. Jeżeli tak nie jest, to pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie można tego ustalić, pozew o rozwód wnosi się do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania powoda.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Są to:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa – wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (jeżeli dzieci są małoletnie),
  • jeżeli dzieci są małoletnie i zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej – porozumienie o którym mowa w art. 58 § 1 i 1a KriO.

Jaki jest koszt wniesienia pozwu o rozwód?

Opłata za wniesienie pozwu rozwodowego wynosi ……..
W postępowaniach sądowych z orzekaniem o winie strona ponosząca winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponosi ciężar opłaty sądowej.