Do jakiego sądu zwrócić się ze sprawą o rozwód?

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, przy czym przynajmniej jeden z małżonków musi nadal zamieszkiwać w jego okręgu. Jeżeli tak nie jest, to pozew rozwodowy należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie można tego ustalić, pozew o rozwód wnosi się do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania powoda.