Jaki jest koszt wniesienia pozwu o rozwód?

Opłata za wniesienie pozwu rozwodowego wynosi ……..
W postępowaniach sądowych z orzekaniem o winie strona ponosząca winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponosi ciężar opłaty sądowej.