Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Są to:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa – wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (jeżeli dzieci są małoletnie),
  • jeżeli dzieci są małoletnie i zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej – porozumienie o którym mowa w art. 58 § 1 i 1a KriO.