Oferta

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • prawa gospodarczego, w tym:

kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, rejestracja, likwidacja, fuzje, przekształcenia spółek prawa handlowego i innych podmiotów, reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym

  • prawa cywilnego:

spadki, nieruchomości, odszkodowania, windykacja należności, podział majątku

  • prawa administracyjnego:

sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami

  • prawa karnego, karno-skarbowego, prawa wykroczeń:

obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym i przygotowawczym, pomoc prawna osobom tymczasowo aresztowanym i pokrzywdzonym, odszkodowania za niesłuszne skazanie, aresztowanie, zatrzymanie

  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, sporządzanie umów o zakazie konkurencji, regulaminów i innych dokumentów w oparciu o wewnętrzne przepisy prawa pracy

  • prawa rodzinnego:

separacje, alimenty, władza rodzicielska, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód.

W naszej kancelarii adwokat jest dobierany do poprowadzenia danej sprawy zgodnie z dziedziną prawa, w której się specjalizuje, mogą mieć więc Państwo pewność, że nad korzystnym dla Państwa rozstrzygnięciem pracują najlepsi prawnicy.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie. Uzależniamy ją od rodzaju sprawy, stopnia zawiłości, czasu trwania oraz możliwości finansowych Klienta.
Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednakże możliwość rozłożenia go na raty.

Koszt jednorazowej porady prawnej może się mieścić już w ……… zł netto!

Już teraz warto powierzyć powodzenie swojej sprawy wiedzy i doświadczeniu, które na Państwa korzyść wykorzysta nasz adwokat.
 Zapraszamy do odwiedzenia naszej kancelarii